Tesisin çevre izni alınması amaçlı çevre mevduatınına uygun hizmet verilmesi.